De Salem a la Font d'Elca

La font d'Elca és un àrea recreativa enclavada entre la terra de cultiu d'horta i un frondós pinar. En aquest mateix paratge s'ha desenterrat una antiga bassa romana que forma part d'un complicat i ben interessant sistema de regadiu, que , juntament amb un alcavor o túnel subterrani utilitzat per a la captació i extracció d'aigua Cavallera , constitueixen conjunt arquitectònicohidraulic de gran valor històric i etnogràfic . Ben prop pel camí de la senda . s'arriba a la font del Cantal o molí Salem, enclavat en un paratge de gran bellesa des d'on naix el riu Micena.

 

    

    

Turismo

Descripción del término "Turismo"