ASSOCIACIÓ DE AMES DE CASA TYRIUS DE SALEM

El 10 de febrer de 2010 va tindre lloc a les Aules Polivalents una reunió dirigida a totes les dones de Salem, amb la voluntat de formar en el nostre poble una associació de dones. L'empenta va tindre èxit i en aquesta reunió es va decidir constituir l’Associació Dones i Consumidors Tyrius de Salem, com a entitat sense ànim de lucre i amb la finalitat de promoure la participació de totes les dones en la vessant social i cultural del nostre municipi.

 La Junta, després de ser votada, va quedar constituïda  per les següents dones:

 

Presidenta:      Na Montserrat Altet Alborch.

Tresorera:        Na Marí Carmen Quilis Velázquez.

Secretària:       Na Eloïna Signes Cano.

Vocals:             Na Lucía Orts Alborch,

                          Na María Amparo Gilabert Vilaplana,

                          Na Rosario Sanlorenzo Faus,

                          Na Dolores Barranca Cerdà.

 

Els objectius de l’associació són els següents:

1. Representar i defensar els interessos de les persones associades davant les diferents administracions públiques i d’altres físiques o jurídiques.

2. La formació, promoció, representació, defensa i protecció dels interessos i drets dels consumidors i usuaris.

3. Promoure, recolzar, organitzar i desenvolupar activitats de tipus cultural, civil,  social,esportiu, laboral, ambiental, educatiu, immigració i violència de gènere, sense afany de lucre, i en especial tota activitat que afavoresca la promoció de la dona per aconseguir la plena igualtat home-dona.

4. Cercar i facilitar a les associades tota mena d'informació que els puga ésser d’utilitat.

5. Col·laborar amb totes aquelles institucions públiques i privades que fomenten,organitzen o desenvolupen iniciatives amb les mateixes finalitats que aquesta associació.

Des d’ací us animem a totes les dones del poble a participar en aquesta nova iniciativa.

Turismo

Descripción del término "Turismo"