Consell Agrari

S'adjunta l'Ordenança del Medi Rural de Salem, la qual va estar aprovada i publicada en el BOPV nº. 48 del 26-02-2002, per a informació general i compliment obligatori en tot el terme municipal de Salem, a més de les Actes de les sessions en què es reuniran el membres que formen el Consell Agrari.

Turismo

Descripción del término "Turismo"