ACTA BAREMACIÓ "LA DIPU ET BECA 2018"
18/06/2018

Una vegada realitzada la baremació d'aquells joves que han presentant la seua sol·licitud per poder participar en el programa "La Dipu et Beca 2018", s'ha redactat la corresponent Acta i aquesta ha estat exposada en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament, per a la seua consulta d'aquells interessats, i formular, si es el cas, al·legacions que estime oportunes.

Turismo

Descripción del término "Turismo"