CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'ATENCIÓ I PROMOCIÓ DEL BENESTAR DE LES PERSONES MAJORS I DONES
22/11/2018La DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, mitjançant la seua Àrea de Benestar Social, ha concedit a l'Ajuntament de Salem una subvenció per import de 3.000 € per a la realització d'activitats d'atenció i promoció del benestar de les persones majors i dones durant el 2018.

La finalitat d'aquesta subvenció de la Diputació de València, es la de col·laborar en la programació anual de tallers i activitats físiques-recreatives i funcionals, que ha realitzat durant l'any, l'Ajuntament de Salem, per a millorar la qualitat de vida de les persones majors i les dones, tenint en compte els aspectes físics, psicològics i socials que incideixen en el seu desenvolupament personal, promovent l'envelliment actiu i l'empoderament de les dones.

L'Ajuntament de Salem, gràcies als 3.000 € rebuts en la subvenció, ha finançat i organitzat, aquelles activitats de la Setmana de la Dona, conferències i tallers, activitats físiques-recreatives, així com l'organització de la Cursa de la Dona.

Turismo

Descripción del término "Turismo"